Warianty lokalizacyjne obwodnicy po spotkaniach informacyjnych

Szanowni Państwo,

nawiązując do wpisu z dnia 16 sierpnia br., przedstawiamy niniejszym Państwu przebiegi trzech wariantów lokalizacyjnych Obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21.

Wypracowane warianty trasy stanowią efekt przeprowadzonych w czerwcu br. spotkań informacyjnych dla mieszkańców gmin Słupsk, Kobylnica, Ustka, Damnica oraz Miasta Słupsk. Uwzględniają one możliwe do wprowadzenia do projektu uzasadnione potrzeby społeczne wyrażone w opiniach przesłanych do Oddziału w Gdańsku GDDKiA, biorąc pod uwagę w szczególności aspekty techniczne i formalno-prawne.

W efekcie powstały dwa warianty zachodnie oraz jeden wariant wschodni, tj.:

 • nowy wariant 1 o długości 8,57 km,
 • nowy wariant 2 o długości 10,30 km,
 • nowy wariant 3 o długości 15,47 km.

Jednocześnie opracowaliśmy łączniki pomiędzy wariantami w korytarzu zachodnim, które umożliwiają wybór do realizacji ich kombinacji, tj. nowy wariant 1 + przejście w nowy wariant 2 albo nowy wariant 2 + przejście w nowy wariant 1.

Przyjęte przez nas przebiegi wariantów obwodnicy uwzględniają liczne postulaty wyrażone w przesłanych opiniach, w szczególności:

korytarz zachodni:

 1. Odsunięto obwodnicę od miejsc. Bolesławice.
 2. Odsunięto obwodnicę od miejsc. Bierkowo oraz Osiedla Bierkowo.
 3. Ominięto tereny inwestycyjne firmy Euro-Industry Sp. z o.o. w Bierkowie.
 4. Ograniczono przejście przez miejsc. Strzelino do jednego wariantu.
 5. Wypracowano wariant przebiegu obwodnicy kończący się w miejsc. Włynkówko (nowy wariant 1), który stanowi alternatywę dla przejścia przez miejsc. Strzelino realizowanego przez nowy wariant 2.
 6. Znacznie ograniczono kolizje z terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową na odcinku od miejsc. Strzelino do miejsc. Bydlino.
 7. Zrezygnowano z obejścia miejsc. Bydlino.

korytarz wschodni:

 1. Ominięto tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w miejsc. Siemianice.
 2. Odsunięto obwodnicę od miejsc. Swochowo.
 3. Odsunięto obwodnicę od miejsc. Włynkowo.
 4. Ograniczono ingerencję obwodnicy w miejsc. Bydlino.

Przebiegi poszczególnych wariantów lokalizacyjnych obwodnicy prezentują materiały graficzne zamieszczone w sekcji „Mapy przebiegu drogi”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *