Po spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami

Szanowni Państwo,

dziękujemy za opinie zgłoszone przez Państwa w zakresie zaproponowanych przez nas wariantów przebiegu Obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21.

W korespondencji skierowanej do Oddziału w Gdańsku GDDKiA wypowiedziało się ponad tysiąc osób i podmiotów (indywidualne opinie mieszkańców, firm i samorządów oraz opinie zbiorcze podpisane przez grupy osób).

Wszystkie opinie zostały dokładnie przeanalizowane przez projektantów oraz przedstawicieli Oddziału w Gdańsku GDDKiA.

W najbliższych kilku tygodniach przedstawimy Państwu za pośrednictwem niniejszej strony internetowej korekty wariantów przebiegu trasy, które są możliwe do wprowadzenia biorąc pod uwagę względy techniczne i formalno-prawne. Korekty będą uwzględniać możliwe do wprowadzenia do projektu uzasadnione potrzeby społeczne wyrażone w przekazanych opiniach. Obecnie pracujemy nad tymi korektami przebiegu trasy.

W efekcie przedstawimy Państwu trzy warianty przebiegu obwodnicy, które zostaną poddane przez biuro projektów dokładnej analizie w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ), biorąc pod uwagę liczne kryteria (techniczne, społeczne, środowiskowe, ruchowe i ekonomiczne).

Zakończenie prac projektowych w ramach STEŚ planowane jest na II kwartał 2022 r.

Wybór najbardziej optymalnego przebiegu obwodnicy do realizacji zostanie dokonany przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) działającą przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Następnie, dla wariantu wybranego przez KOPI, zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *