Nowe spotkania informacyjne

Szanowni Państwo,

na początku września br. planujemy zorganizować jeszcze dwa spotkania informacyjne z Państwem, których celem będzie:

  • przedstawienie wniosków wynikających z korespondencji otrzymanej od Państwa po spotkaniach informacyjnych z czerwca br.,
  • zaprezentowanie skorygowanych przebiegów obwodnicy (nowych wariantów 1, 2 i 3),
  • omówienie uwarunkowań związanych z tymi przebiegami trasy,
  • wysłuchanie Państwa opinii co do prezentowanych rozwiązań.

W trakcie spotkania oraz po nim (w wyznaczonym terminie) będą mogli Państwo również w formie pisemnej przedstawić swoją opinię co do zaprezentowanych rozwiązań projektowych.

Zaplanowane terminy spotkań:

  • 06.09.2021 r. godz. 17 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach, ul. Słupska 42
  • 07.09.2021 r. godz. 17 – Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie, ul. Grodzka 89

Spotkania odbędą się w miejsc. Bierkowo i Siemianice, gdyż (i) warianty w korytarzu zachodnim i wschodnim na ok. 90% długości trasy przebiegają przez teren gminy Słupsk oraz (ii) miejscowości te zlokalizowane są najbliżej centralnej części korytarza zachodniego i wschodniego.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach mieszkańców oraz osoby posiadające nieruchomości na terenie gminy Słupsk, Kobylnica, Ustka, Damnica oraz miasta Słupsk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *