KONTAKT

Inwestor:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Gdańsku

ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk

tel. (058) 511 24 00, fax: (058) 511 24 05

email: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Jednostka projektowa:

Europrojekt Gdańsk S.A.

ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk

tel. (058) 323 99 98, fax (058) 323 99 99

email: europrojekt@europrojekt.pl