Składanie opinii co do opracowanych wariantów lokalizacyjnych obwodnicy

Szanowni Państwo,

poniżej umieszczamy formularz przeznaczony do składania opinii co do opracowanych wariantów lokalizacyjnych Obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21.

Dla zachowania zasad transparentności procesu opiniowania przedstawionych rozwiązań projektowych prosimy o wypełnienie formularza przez osoby pełnoletnie, których inwestycja bezpośrednio dotyczy, tj. zamieszkujących lub posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie następujących miejscowości: Bolesławice, Reblinko, Bierkowo, Bierkowo Osiedle, Strzelino, Strzelinko, Włynkówko, Włynkowo, Korzec, Bydlino, Swochowo, Siemianice, Bukówka, Żydzino, Jezierzyce, Jezierzyce Osiedle, Grąsino, Redzikowo, Redzikowo Osiedle, Wielogłowy oraz w zachodniej części miasta Słupska (obszar od istniejącej drogi krajowej nr 21 do zachodniej granicy miasta).

 Opinię można przesłać w formie pisemnej w terminie do dnia 20.09.2021 r.:

  • pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,

         ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk lub

               z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Obwodnica Słupska i Kobylnicy w ciągu DK21”

albo przekazać osobiście przedstawicielom GDDKiA, EUROPROJEKT GDAŃSK podczas spotkania informacyjnego w miejsc. Bierkowo lub Siemianice.

Osoby nie spełniające ww. kryterium zachęcamy do składania ogólnych opinii co do przedstawionych rozwiązań projektowych w zwykłej korespondencji kierowanej do Oddziału w Gdańsku GDDKiA (również w powyżej wskazanym terminie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *