I Etap dokumentacji STEŚ-R

Wykonawca dokumentacji projektowej przekazał Zamawiającemu opracowanie Etap I Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R).
W chwili obecnej dokumentacja podlega procedurze odbiorowej. Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) działającego przy gdańskim Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad planowane jest na listopad br.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *