Trwające prace projektowe

Wystąpiliśmy do 18 instytucji o opinie do proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21. W chwili obecnej trwają prace projektowe związane z uszczegóławianiem wariantów zaprezentowanych podczas drugiej tury spotkań informacyjnych. Poddane one zostaną dokładnej analizie w ramach I etapu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ), biorąc pod uwagę liczne kryteria (techniczne, społeczne, środowiskowe, ruchowe i ekonomiczne).
Zakończenie prac projektowych w ramach I etapu STEŚ planowane jest na III kwartał 2023r.
Wybór najbardziej optymalnego przebiegu obwodnicy do realizacji zostanie dokonany przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) działającą przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Następnie dla wariantu wybranego przez KOPI zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *